Rhywbeth i bawb | Something for everyone

Tref Rhuthun
Celt
Town Hall Gospel Choir
Swnami
Tyrfa ar Dop Dre
Croeso i wefan Gŵyl Rhuthun | Welcome to the Ruthin Festival website

Dyddiadau 2014 Dates

 • 28/6/14 - Gweithdai crefft i blant yn y Ganolfan Grefftau
 • 28/6/14 - Cyngerdd dathlu 40 y grŵp Mynediad am Ddim
 • 29/6/14 - Perfformiad promend ar hyd Llwybr Celf Rhuthun
 • 29/6/14 - Plug 'n Play yn Nhafarn y Boars Head
 • 30/6/14 - 'Dipyn o Sioe' gyda phlant ysgolion yr ardal
 • 01/7/14 - Cerddoriaeth yn yr ardd yn Nantclwyd y Dre
 • 02/7/14 - Cyngerdd i'r Henoed yng Nghanolfan Awelon
 • 02/7/14 - Ffair Haf Ysgol Brynhyfryd - wedi'i chanslo
 • 03/7/14 - Noson Berfformio yn y Cross Keys
 • 03/7/14 - Cyngerdd y Pedwarawd Bagient yng Nghastell Rhuthun
 • 04/7/14 - Cyngerdd Cr Gospel Town Hall ac eraill
 • 04/7/14 - Noson Reggae yng Nghanolfan Gymunedol Llanfwrog
 • 05/7/14 - Top Dre
 • 05/7/14 - Cerddoriaeth gyda'r band Luke yn Nhafarn y Plu
 • 05/7/14 - Y gantores o Fn, Meinir Gwilym yn Nhafarn y Griffin
 • 28/6/14 - Craft workshops for children in the Craft Centre
 • 28/6/14 - Concert with Welsh group Mynediad am Ddim
 • 29/6/14 - Promenade Performance along Ruthin's Art Trail
 • 29/6/14 - Plug n Play in the Boars Head
 • 30/6/14 - 'A Bit of a Show' with children from local schools
 • 01/7/14 - Music in the Garden at Nantclwyd y Dre
 • 02/7/14 - Concert for Senior Citizens at Awelon Centre
 • 02/7/14 - Cancelled - Ysgol Brynhyfryd Summer Fair
 • 03/7/14 - Showcase Evening at the Cross Keys
 • 03/7/14 - Concert by the Bagient Quartet in Ruthin Castle
 • 04/7/14 - Concert with the Town Hall Gospel Choir and others
 • 04/7/14 - Reggae Night in Llanfwrog Community Centre
 • 05/7/14 - Top of Town
 • 05/7/14 - Music in the Feathers Inn with local band, Luke
 • 05/7/14 - Anglesey singer, Meinir Gwilym, in the Griffin InnGŵyl Rhuthun 2014
Gwefan gan | Web site by Mari Wynne Jones