Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Daniel Lloyd a Mr Pinc
Band Pres Llareggub
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Comedy of Errors

Daniel Lloyd a Mr Pinc
Daniel Lloyd a Mr Pinc

Band Tref Rhuthun
Band Tref Rhuthun

Elfin Bow
Elfin Bow

Noddwyd gan Swayne Johnson
Noddwyd gan Swayne Johnson

Top Dre
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 1
1.30-8.00yh
Sgwr San Pedr

Dyma uchafbwynt yr ŵyl, sef dros chwe awr o gerddoriaeth a dawns ar lwyfannau'r Sgwr. Mynediad trwy gyfraniad o 4.

Mae'n ddigwyddiad cymdeithasol gwych y gall pawb o bob oed ei fwynhau gydag amrywiaeth o fandiau a grwpiau dawns yn cymryd rhan. Yna, gyda'r nos, mae ysbryd yr ŵyl yn symud i dafarndai a gwestai'r dref lle bydd nifer o'r bandiau yn perfformio.

Yn perfformio eleni:

1.30 Band Tref Rhuthun
2.00 Elfin Bow
2.30 Hedge Gods
3.00 Rogers School of Irish Dance
3.30 Billy Thompson
4.00 Elfin Bow
4.30 Hedge Gods
5.00 Rogers School of Irish Dance
5.30 Daniel Lloyd a Mr Pinc
6.30 Billy Thompson
7.00 Band Pres Llareggub

Noddwyd y prif lwyfan gan Blazer Fuels a llwyfan y cloc gan Swayne Johnson

Gyda'r hwyr ...

Plug & Play
- Boars Head
8.30yh ymlaen

Daniel Lloyd & Mistar Pinc
- Tafarn y Plu
8.30yh ymlaen

Gig yn y Park Place
8.30yh ymlaen

Ministry of Sound
- Corporation Arms
8.30yh ymlaen

Logo'r ŵyl

Band Pres Llareggub
Band Pres Llareggub

Billy Thompson
Billy Thompson

Hedge Gods
Hedge Gods

Noddwyd gan Blazers Fuels
Noddwyd gan Blazers Fuels

Gŵyl Rhuthun 2017
Gwefan gan Mari Wynne Jones