Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Gwibdaith Hen Frn
Tyrfa ar Dop Dre
Gwibdaith Hen Frn
Gwibdaith Hen Frn

Dr Jazz
Dr Jazz

Pantonic
Pantonic
Top Dre
Dydd Sadwrn, Mehefin 30
2.00pm-8.00pm
Sgwr Sant Pedr

Dyma uchafbwynt yr ŵyl, sef chwe awr o gerddoriaeth a dawns yn rhad ac am ddim (gwerthfawrogir gyfraniadau) ar lwyfannau'r Sgwr. Mae'n ddigwyddiad cymdeithasol gwych y gall pawb o bob oed ei fwynhau gydag amrywiaeth o fandiau a grwpiau dawns yn cymryd rhan. Yna, gyda'r nos, mae ysbryd yr ŵyl yn symud i dafarndai a gwestai'r dref lle bydd nifer o'r bandiau yn perfformio.

Yn perfformio eleni:

Gwibdaith Hen Frn
Y Bandana
Shambolics
Dr Jazz
Pantonic
Dawnswyr Wcrainaidd Hoverla
Dawnswyr Hoverla
Dawnswyr Wcrainaidd Hoverla

Y Bandana
Y Bandana

Logo'r ŵyl
Gŵyl Rhuthun 2012
Gwefan gan Mari Wynne Jones