Rhywbeth i bawb | Something for everyone

Tref Rhuthun
Rogers Dance Academy
Moniars
Festival crowd © www.chrisbirchall.com
Craft Centre
Croeso i wefan Gŵyl Rhuthun | Welcome to the Ruthin Festival website

Dyddiadau 2015 Dates

 • 26/6/15 - Noson Gomedi yn Theatr John Ambrose
 • 27/6/15 - Carnifal Rhuthun yn Ysgol Rhuthun
 • 27/6/15 - Gweithdy Cerdd a Chrefft yn y Ganolfan Grefftau
 • 27/6/15 - Cyngerdd gyda Chantorion Colin Jones yn
  Theatr John Ambrose
 • 28/6/15 - Perfformiad Cerdd a Chrefft yn y Ganolfan Grefftau
 • 28/6/15 - Plug n Play yn Nhafarn y Boar's Head
 • 28/6/15 - Cyngerdd gyda Phedwarawd Atesh yng Nghastell Rhuthun
 • 29/6/15 - Cyngerdd Goreuon yr Urdd yn Theatr John Ambrose
 • 30/6/15 - Gweithdy Gitār yn Nhafarn y Plu
 • 01/7/15 - Cyngerdd Pnawn efo Ysgol Pen Barras ac eraill
 • 02/7/15 - Noson arbennig i gyflwyno a thrafod cerddoriaeth
  yn Nhafarn y Plu
 • 03/7/15 - Noson Reggae yng Nghanolfan Gymunedol Llanfwrog
 • 04/7/15 - Top Dre
 • 04/7/15 - Bandiau yn nhafarnau'r dref gyda'r hwyr
 • 05/7/15 - Twelfth Night yn Nantclwyd y Dre
 • 26/6/15 - Comedy Night in Theatr John Ambrose
 • 27/6/15 - Ruthin Carnival in Ruthin School
 • 27/6/15 - Music and Craft Workshop in Ruthin Craft Centre
 • 27/6/15 - Concert with Cantorion Colin Jones in
  Theatr John Ambrose
 • 28/6/15 - Music and Craft Performance in Ruthin Craft Centre
 • 28/6/15 - Plug n Play in the Boar's Head Inn
 • 28/6/15 - Concert with the Atesh Quartet in Ruthin Castle
 • 29/6/15 - 'Goreuon yr Urdd' Concert in Theatr John Ambrose
 • 30/6/15 - Guitar Workshop in the Feathers Inn
 • 01/7/15 - Afternoon Concert in Awelon Centre Ysgol Pen Barras and guests
 • 02/7/15 - Special Festival Showcase Evening in
  the Feathers Inn
 • 03/7/15 - Reggae Night in Llanfwrog Community Centre
 • 04/7/15 - Top of Town
 • 04/7/15 - Bands playing in the town's pubs
 • 05/7/15 - Twelfth Night in Nantclwyd y Dre© Gŵyl Rhuthun 2015
Gwefan gan | Web site by Mari Wynne Jones